Ni_piu_al_bosc-companyia Terra Negra-estudis de gravacio el local, bescanó, girona

Companyia Terra Negra

Què hem fet a El Local?

Gravació de tots els àudios i veus en off de tot l'espectacle per a públic familiar "Ni Piu al Bosc"
(Música, tendresa i humor per descobrir la màgia dels ocells del bosc)

Components:

Companyia Terra Negra

Web: www.companyiaterranegra.com/familiar/ni-piu-al-bosc.html

Ni_piu_al_bosc004 Ni_piu_al_bosc008 Ni_piu_al_bosc010